Jaki jest największy i najmniejszy kontynent na ziemi?

Jaki jest największy i najmniejszy kontynent na ziemi?

Istnieje wiele rodzajów kontynentów. Niektóre z nich mają różną masę lądową, a inne nie mają jej wcale. Większość z nich jest uznawana za kontynenty. Kilka z nich nie spełnia jednak tych wymagań i zamiast tego znane są jako wyspy kontynentalne. Stanowią one podgrupę kontynentalnych państw wyspiarskich lub po prostu wysp kontynentalnych. Na tym blogu omówimy różne rodzaje wysp i ich wzajemne relacje w odniesieniu do wielkości kontynentu i jego granic z otaczającymi go akwenami.

Co to jest kontynent?

Przy omawianiu wysp kontynentalnych ważne jest, by zrozumieć, czym jest kontynent i czym różni się od wyspy kontynentalnej. Kontynent to największa masa lądowa na Ziemi. Jest to duża masa lądowa oddzielona od innych mas lądowych przez oceany/wody oceaniczne, takie jak Ocean Atlantycki, Ocean Indyjski i Ocean Spokojny. Wiele osób uważa, że lądem kontynentalnym jest cały ląd, który nie należy do określonego oceanu lub subkontynentu. W tym sensie kontynent to prawie to samo, co duża wyspa.

Wyspy kontynentalne

Wyspa kontynentalna to wyspa, która jest częścią większego kontynentalnego pasa lądowego. Wyspa kontynentalna to wyspa położona na kontynentalnym układzie lądowym. Jest ona częścią tego masywu, ale jest oddzielona od głównego kontynentu pojedynczym akwenem wodnym, takim jak cieśnina, zatoka lub mniejsza wyspa.

Wyspy oceaniczne

Wyspa oceaniczna to wyspa, która jest częścią większego oceanu. Wyspa oceaniczna jest zwykle oddzielona od kontynentu cieśniną, zatoką lub innym akwenem.

Kontynenty karłowate

Kontynent karłowaty to kontynent, który jest tylko niewielką częścią większego kontynentu. Antarktyda jest tego dobrym przykładem. Jest ona kontynentem, ale mieszka na niej mniej niż 5% ludności świata.

Mieszanka kontynentów i wysp

Niektóre kontynenty są tylko częścią innego kontynentu lub połączeniem kontynentu i małej wyspy. W takim przypadku te dwa lądy są połączone międzynarodową granicą. Przykłady to: Często spotykana jest mieszanka różnych mas lądowych i wysp. Przykłady obejmują:

Podsumowanie

Przyglądając się różnym typom mas lądowych, należy zrozumieć, czym jest kontynent i główna wyspa. Inne rodzaje mas lądowych obejmują podtypy wysp kontynentalnych, wysp oceanicznych, kontynentów karłowatych oraz mieszanek mas lądowych i wysp. Wielkość tych typów wysp jest różna, ale ich wielkość jest bezpośrednio związana z kontynentem, na którym się znajdują. Teraz, gdy poznaliśmy różne typy wysp, możemy omówić różne typy kontynentów. W przeciwieństwie do wysp, kontynenty nie są oddzielone oceanami/oceanami. Są natomiast oddzielone od siebie przez inne kontynenty lub inne masy lądowe.

administrator

Related Articles