Separatory w układach sprężonego powietrza — rodzaje i zastosowanie

Separatory w układach sprężonego powietrza — rodzaje i zastosowanie

W układach sprężonego powietrza stosuje się 2 rodzaje separatorów. Użytkownicy takich systemów często je mylą. W dzisiejszym artykule przeczytasz, czym jest separator cyklonowy i co to jest separator wodno-olejowy i czym się różnią te dwa urządzenia od siebie. 

Separatory w układach sprężonego powietrza to powszechnie wykorzystywane urządzenia. Najczęściej w systemach pneumatycznych wykorzystuje się separatory cyklonowe i separatory wodno-olejowe. Oba te urządzenia są podstawowym elementem stosowanym w procesie uzdatniania i gospodarki kondensatem. 

Separator cyklonowy — co to jest za urządzenie

Separatory cyklonowe są podstawowym urządzeniem w układach uzdatniania sprężonego powietrza. Ich zadaniem jest usuwanie z medium roboczego wilgoci i innych zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń stałych i olejowych. Urządzenia stosuje się na początkowym etapie uzdatniania sprężonego powietrza. Należy podkreślić, że separatory cyklonowe charakteryzują się wysoką wydajnością działania. Pozwalają na usunięcie ze sprężonego powietrza nawet do 99% wilgoci o cząsteczkach wielkości rzędu 10-50 mikronów. Tak osuszone powietrze doskonale nadaje się do dalszego uzdatniania z zastosowaniem np. osuszaczy chłodniczych czy adsorpcyjnych. 

Separatory cyklonowe stosuje się przede wszystkim w aplikacjach przemysłowych, gdzie klasa czystości sprężonego medium jest kluczowa dla jakości wykonywanej pracy i produktu końcowego. 

Jak działa separator cyklonowy? Działanie urządzenia oparte jest na zasadzie działania ruchu wirowego. Sprężone powietrze wewnątrz maszyny za pomocą kierownicy wprowadzane jest w ruch wirowy. W wyniku działania siły odśrodkowej na ściankach urządzenia osadzają się cząsteczki wykroplonej wody zawierające inne zanieczyszczenia — stałe i cząsteczki oleju. Taki kondensat następnie spływa po ściankach urządzenia i zbiera się w jego dolnej części. Niezbędnym elementem wyposażenia separatora cyklonowego jest spust kondensatu, który pozwala usunąć substancję z urządzenia. W separatorach cyklonowych stosuje się pływakowe lub bardziej złożone elektroniczne spusty kondensatu.

Dlaczego warto stosować separator cyklonowy w układzie sprężonego powietrza? Urządzenie to pozwala na wstępne uzdatnienie medium roboczego, co chroni instalację przed negatywnym wpływem wilgoci. Innymi słowy, minimalizuje problem korozji i zmniejsza ryzyko niszczącego działania szkodliwych substancji ropopochodnych (oleju). 

Warto dodać, że separatory cyklonowe są nie tylko skuteczne w swoim działaniu, ale również są niezwykle ekonomicznym rozwiązaniem. Są to urządzenia trwałe, o niskim poziomie awaryjności, w których nie ma elementów wymiennych czy szybko zużywających się. Jednocześnie separatory cyklonowe nie przyczyniają się do dużych stat ciśnienia. 

Separator wodno-olejowy — do czego służy

Separator wodno-olejowy jest jednym z podstawowych elementów systemu gospodarowania kondensatem. Substancja ta jest efektem ubocznym uzdatniania sprężonego powietrza wytwarzanego przez sprężarki olejowe. Powstaje w wyniku skraplania się pary wodnej w instalacji. Co więcej, powstaje również w wyniku uzdatniania sprężonego powietrza, jego schładzania czy magazynowania w zbiorniku ciśnieniowym. 

Należy podkreślić, że w dużych układach o wysokiej wydajności w procesie sprężania, magazynowania przede wszystkim uzdatnia (szczególnie osuszania) przy wysokiej względnej wilgotności powietrza atmosferycznego może powstawać nawet ponad 1m3 kondensatu dziennie. Taka ilość kondensatu może być dużym obciążeniem dla zakładu, ponieważ kondensat wodno-olejowy nie może być odprowadzany do kanalizacji jako substancja silnie trująca dla środowiska naturalnego. Jeśli mieszanina zawiera oleju więcej niż 15 mg/l to musi podlegać specjalistycznej utylizacji przez uprawnione podmioty. Proces taki powoduje, że konieczne jest z jednej strony magazynowanie kondensatu, po drugie koszt takiej utylizacji jest stosunkowo wysoki, co przemnożywszy przez liczbę litrów dziennie, może stanowić wysoki koszt dla zakładu. Rozwiązaniem problemu jest zastosowanie separatorów wodno-olejowych. 

Separator wodno-olejowy ma za zadanie maksymalnie wydzielić czystą wodę z kondensatu. W ten sposób może on zmniejszyć objętość kondensatu do utylizacji nawet o 90%. To sprawia, że spadają koszty eksploatacyjne związane z gospodarką tą zanieczyszczoną cieczą zarówno pod względem magazynowania, jak i utylizacji. Co więcej, wydzieloną z kondensatu wodę można spuścić bezpośrednio do środowiska bez ryzyka jego zanieczyszczenia. 

Na rynku dostępne są separatory wodno-olejowe przeznaczone zarówno do kondensatu zawierające oleje mineralne i syntetyczne, jak i do wysoko zemulgowanych kondensatów pochodzących z układów zasilanych sprężarkami tłokowymi.

źródło: Kompresory i sprężarki

administrator

Related Articles