Słupki drogowe – rodzaje i zastosowanie

Słupki drogowe – rodzaje i zastosowanie

Słupki drogowe od lat są nieodzownym elementem architektury miast. W zależności od rodzaju i wariantu mają odmienne zastosowanie i pełnią różne funkcje. Gama słupków drogowych jest niezwykle szeroka. Dzięki temu, niezależnie od sytuacji i potrzeb użytkownika, z powodzeniem można dopasować i wybrać słupek drogowy o najbardziej odpowiednich cechach. Aby ułatwić to zadanie przedstawiamy rodzaje i zastosowanie słupków drogowych.

Rodzaje słupków drogowych dostępnych na rynku

Słupki drogowe są nieodzownym elementem drogowego krajobrazu. Choć najczęściej słupki drogowe nie są umieszczane bezpośrednio na jezdni to jednak pełnią bardzo istotną rolę na poboczach, chodnikach i ciągach pieszo-rowerowych. Słupki drogowe mają znaczący wpływ na zapewnienie sprawności ruchu i bezpieczeństwa wszystkich jego użytkowników. Dzięki dostępności różnych wariantów i rodzajów słupków drogowych, w zależności od przeznaczenia, mogą być z łatwością precyzyjnie dostosowane do potrzeb miejsca i sytuacji. 

Słupki drogowe w większości swoich wariantów są na stałe mocowane do podłoża. Może się to odbyć na dwa sposoby, przy pomocy specjalnych śrub montażowych wkręcanych w grunt lub też poprzez zabetonowanie podstawy słupka w podłożu. Takie warianty słupka drogowego nie są mobilne, a zmiana ich lokalizacji jest znacząco utrudniona. Jednak cecha ta gwarantuje bardzo dużą stabilność słupków drogowych, niezależnie od warunków zewnętrznych. W sytuacji, gdy wymagana jest mobilność słupków drogowych można wybrać słupki w postaci płaskiej tablicy mocowanej na gumowej lub plastikowej podstawie. W gamie słupków drogowych można znaleźć:

  • słupki ze znakiem (U-2, U-12c, U-5a, U-5b, U-15b, U-21),
  • słupki do łańcucha,
  • słupki z taśmą rozciąganą,
  • słupki ostrzegawcze,
  • słupki elastyczne prowadzące.

Poszczególne rodzaje słupków drogowych różnią się od siebie wyglądem oraz cechami dodatkowymi czy możliwością wyposażenia w akcesoria uzupełniające. Jednak to właśnie dzięki temu mają one tak szerokie zastosowanie.

Zastosowanie słupków drogowych

Słupki drogowe najczęściej wykorzystuje się do oddzielenia stref ruchu pieszych lub rowerów od obszarów ruchu samochodowego. Jest to rozwiązanie znacząco zwiększające bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Dzięki zastosowaniu słupków drogowych posiadających dodatkowe opcje i doposażenie, takie jak na przykład łańcuchy czy pasy napinające, ich funkcjonalność w tego typu zastosowaniach zostaje dodatkowo zwiększona.

Wyposażenie słupków drogowych w znaki i tabliczki informacyjne na ich szczycie znacząco ułatwia organizację ruchu pojazdów. Z kolei mobilne słupki drogowe służące do wyznaczania toru ruchu pojazdów w czasie prowadzonych remontów i jezdni mogą zostać uzupełnione o lampy ostrzegawcze, które zwiększą widoczność akcesoriów po zmroku. Jest to rozwiązanie bardzo często stosowane na drogach szybkiego ruchu oraz wszędzie tam, gdzie samochody poruszają się z większą prędkością, a prowadzone remonty wymusiły zmianę organizacji ruchu.

W zastosowaniach poza ruchem drogowym często stosuje się słupki drogowe z łańcuchami lub słupki drogowe taśmą rozciąganą. Są to doskonałe akcesoria nadające się idealnie do użycia na parkingach czy w halach magazynowych lub produkcyjnych.

administrator

Related Articles