Co to jest uzdatnianie sprężonego powietrza?

Co to jest uzdatnianie sprężonego powietrza?

Uzdatnianie sprężonego powietrza ma kluczowe znaczenie w wielu aplikacjach przemysłowych, nie tylko ze względu na zwiększenie efektywności i niezawodności procesów, ale także z uwagi na jakość produktów końcowych i bezpieczeństwo pracy. Jakie procesy wchodzą w skład uzdatniania sprężonego powietrza? Jakie urządzenia i części eksploatacyjne stosuje się w tych procesach?

Na czym polega uzdatnianie sprężonego powietrza?

Uzdatnianie sprężonego powietrza jest kluczowym procesem w wielu przemysłowych i komercyjnych aplikacjach, który zapewnia oczyszczenie medium roboczego. W efekcie sprężone powietrze jest czyste, suche i pozbawione niepożądanych zanieczyszczeń. Proces uzdatniania obejmuje kilka kroków i wykorzystuje kilka różnych technologii, które pozwalają dostosować jakość powietrza do specyficznych wymagań konkretnego zastosowania. 

Największym zanieczyszczeniem występującym w sprężonym powietrzu jest wilgoć. Jej nadmiar w medium roboczym skutkować może zarówno zanieczyszczeniem produktu końcowego, jak i funkcjonowania całego systemu. Skraplająca się w układzie woda będzie przyspieszać procesy korozji w układzie, prowadzić do nieszczelności, a nawet do uszkodzenia wykorzystywanych narzędzi pneumatycznych. Co więcej, powstający w ten sposób kondensat będzie zalegać w układzie, powodując liczne problemy. Jak wyeliminować lub zmniejszyć ilość wilgoci w sprężonym powietrzu? Sposobem na eliminację wody jest zastosowanie separatorów cyklonowych i osuszaczy powietrza. Separator cyklonowy to proste, ale skuteczne urządzenie, które za pomocą siły odśrodkowej usuwa cząsteczki wody z medium roboczego. To podstawowe urządzenie w układzie uzdatniania skompresowanego gazu. Pozwala wyeliminować nawet 90% wilgoci ze sprężonego powietrza. Jeżeli proces wymaga jeszcze mniejsze wilgotności medium, wtedy stosuje się osuszacze powietrza. Najpopularniejsze są osuszacze chłodnicze, które w wyniku schładzania medium pozwalają skondensować unoszącą się w nim wilgoć. Dla zastosowań wymagających wyższego stopnia osuszenia zaleca się stosowanie osuszaczy adsorpcyjnych. Maszyny te są w stanie całkowicie wyeliminować cząsteczki wody z medium. W rezultacie wykorzystywane są w procesach wymagających czystego sprężonego powietrza o klasie 0.

Ważnym elementem uzdatniania sprężonego powietrza jest usuwanie zanieczyszczeń stałych. W tym przypadku stosuje się filtry powietrza, które pozwalają usunąć kurz, rdzę, i inne zanieczyszczenia. Filtry różnią się w zależności od wymaganej wielkości cząstek, jakie mają eliminować. W procesach wymagających wyjątkowej czystości powietrza sprawdzają się także aktywne filtry węglowe. Są one wykorzystywane do usuwania zapachów i gazów, które mogą być obecne w sprężonym powietrzu. Warto dodać, że w procesie usuwania zanieczyszczeń stałych ważną rolę pełnią również separatory cyklonowe oraz osuszacze powietrza, które wraz z cząsteczkami wody eliminują część zanieczyszczeń stałych.

Dla jakości sprężonego powietrza znaczenie ma także eliminacja cząstek olejowych. Wykorzystuje się do tego filtry oleju, które usuwają zarówno kropelki oleju, jak i pary olejowe. W oczyszczaniu sprężonego powietrza z cząsteczek oleju mają swój udział również separatory cyklonowe oraz oczyszczacze powietrza. 

Jakie są korzyści z uzdatniania sprężonego powietrza? 

Eliminacja zanieczyszczeń ze sprężonego powietrza daje realne zyski. Bez wątpienia jednym z najważniejszych jest poprawa jakości produktów. W wielu procesach produkcyjnych, takich jak malowanie, lakierowanie, czy produkcja w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, czystość powietrza jest kluczowa. Uzdatnione powietrze zapobiega zanieczyszczeniu produktów, co jest niezbędne do utrzymania wysokiej jakości wyrobów.

Oczyszczanie sprężonego medium zapewnia również zwiększenie wydajności i niezawodności urządzeń. Zanieczyszczenia takie jak olej, woda i cząsteczki stałe mogą powodować uszkodzenia, zużycie i korozję w narzędziach pneumatycznych oraz w całym układzie. Dzięki oczyszczeniu medium roboczego można przedłużyć żywotność urządzeń i zmniejszyć ryzyko awarii.

Eliminacja zanieczyszczeń również obniża koszty eksploatacyjne zakładu. Choć inwestycja w systemy uzdatniania powietrza może być kosztowna, w dłuższej perspektywie prowadzi do oszczędności. Dzieje się tak dzięki zwiększeniu żywotności urządzeń, zmniejszeniu potrzeb konserwacji i ograniczeniu przestojów w produkcji spowodowanych awariami sprzętu. Jednocześnie czyste, dobrze uzdatnione sprężone powietrze zwiększa efektywność energetyczną systemów pneumatycznych, co przekłada się na niższe rachunki za energię.

Co ważne oczyszczenie powietrza ze szkodliwych gazów i par może być kluczowe dla bezpieczeństwa pracy, szczególnie w przemyśle chemicznym czy przy malowaniu. Wolne od zanieczyszczeń medium robocze pomaga również w zapobieganiu tworzeniu się niebezpiecznych mieszanek wybuchowych lub pożarów.

źródło: Czemar sprężarki

administrator

Related Articles