Na czym polega organizacja transportu multimodalnego

Na czym polega organizacja transportu multimodalnego

Transport multimodalny jest skomplikowaną formą organizacji transportu towarowego na długi, często międzykontynentalnych trasach. Na czym polega organizacja takiego transportu i z usług jakich firm spedycyjnych warto w przypadku takich usług korzystać?

Co to jest transport multimodalny i na czym polega jego organizacja

Transport multimodalny to inaczej przewóz towarów za pomocą co najmniej dwóch różnych środków transportu uwzględniający przeładunek towarów z jednego transportu na drugi. Przykładem takiego transportu jest przewóz towarów najpierw pociągiem, a następnie samochodem ciężarowym. Taki przewóz organizuje się szczególnie w przypadku długich tras międzykrajowych, a nawet międzykontynentalnych. Transport multimodalny doskonale sprawdza się w formule door-to-door – czyli całościowego procesu transportowego obejmującego odbiór towaru od producenta lub eksportera przez transport na długich odległościach z uwzględnieniem samochodu ciężarowego, pociągu, statku czy samolotu po dostarczenie go bezpośrednio do adresata /importera. 

W transporcie multimodalnym doskonale sprawdzają się kontenery o standaryzowanych wielkościach, których zaletą jest zabezpieczenie przewożonego ładunku, możliwość szybkiego przeładunku i dostosowanie do transportu różnymi środkami transportu. 

Spedycja multimodalna wymaga szerokiego spojrzenia na problematykę transportu. Przewóz towarów na dalekich odległościach musi uwzględniać wiele ryzyk i uwzględniać różnorodne techniki przewozu uwzględniające warunki, możliwości, oczekiwania klienta, ceny i transit time, a także dostęp do zróżnicowanego taboru. Niewątpliwym atutem będzie znajomość rynków, pomiędzy którymi realizowany będzie transport ładunków. 

Jakie cechy powinna mieć firma, która realizuje usługi transportu multimodalnego

Różnorodność usług w ofercie

Firma spedycyjna zajmująca się organizacją transportu multimodalnego powinna mieć dostęp do zróżnicowanego taboru uwzględniającego różnorodne środki transportowe w znaczeniu jakości i tonażu. Zróżnicowany sprzęt transportowy pozwala realizować wszystkie zlecenia. Tabor powinien uwzględniać możliwość skorzystania z pociągów towarowych, kontenerowców, ciężarówek czy samolotów, które umożliwią dowóz każdego rodzaju ładunku w czasie i cenach dostosowanych do potrzeb klienta. Oferta usług spedytora powinna być szeroka i uwzględniać nietypowe zlecenia, transport FCL i drobnicowy. 

Ważna jest także elastyczność w zakresie doboru optymalnych rozwiązań. Stale zmieniający się rynek usług transportowych reagujący elastycznie na warunki gospodarcze czy geopolityczne jest kluczowym parametrem przy doborze środków transportu do potrzeb klienta. Istotne są także wiedza i znajomość rynków, szczególnie gdy ma się do czynienia z importem z krajów o odmiennej kulturze — np. z Chin. Znajomość obcych rynków pozwala na sprawne przeprowadzenie całego procesu importowego związanego m.in. z odprawami celnymi.

Kompleksowość usług spedycyjnych

Dla klienta, który korzysta z usług spedycyjnych, poza ceną i czasem trwania transportu, znaczenie ma także kompleksowość usług. Import towarów powinien uwzględniać nie tylko sam proces transportowy, ale wszystkie elementy, które mają na niego wpływ. Dlatego klienci poszukują spedytorów, którzy przeprowadzają cały proces samodzielnie, odciążając klienta realizacją często trudnych zadań. Firma spedycyjna specjalizująca się w transporcie ładunków powinna w swojej ofercie uwzględniać poza transportem także usługi związane z wystawianiem listów przewozowych, monitoringiem przesyłek, obsługą celną czy magazynowaniem i dystrybucją. Tak szerokie podejście do problemu transportu sprawia, że klient pozbywa się problemu przeprowadzenia czynności, do których jest nieprzygotowany. 

Usługi dostosowane do różnych potrzeb

Dobre firmy spedycyjne oferują klientom zróżnicowane usługi, które odpowiadają na zróżnicowane potrzeby firm. Jedną z najpopularniejszych i cenionych przez przedsiębiorców form spedycji jest door-to-door – usługa polegająca na kompleksowej organizacji transportu od wysyłającego (np. producenta) do odbiorcy. Pozwala ona w zasadniczy sposób zminimalizować konieczność zaangażowania w proces transportu towarów przez firmy zlecające usługę. Co ważne, doświadczony spedytor potrafi zaoferować realizację takiej usługi w cenach, które będą tańsze, niż samodzielne przygotowanie transportu rzez firmę i w krótszym czasie. Outsourcing procesów transportowych jest zdecydowanie najkorzystniejszym rozwiązaniem dla znakomitej większości importerów. 

administrator

Related Articles